JSR Ventures BV


JSR Ventures (JSRV) richt zich op startende en bestaande bedrijven die een heroriëntatie nodig hebben op de markt en zich innovatief wensen te versterken met digitale oplossingen. Naast strategische en financiële ondersteuning, management- en operationele ondersteuning wordt met name technische- en ICT-ondersteuning verleend aan startende en bestaande bedrijven. De focus van JSRV is om innovatieve oplossingen te vinden om de toegevoegde waarde te vergroten en digitale samenwerking te bevorderen.

Een team van specialisten wordt speciaal samengesteld voor iedere specifieke invulling van een gemaakt en afgestemd strategisch-, operationeel-, functioneel- en ontwikkelplan. JSRV wordt medeverantwoordelijk voor het behalen van gestelde doelen.

JSRV heeft naast strategische- en operationele-, veel technische en ICT ervaring en deskundigheid in huis alsmede in haar netwerk. Met name in de sectoren van digitale data-ontwikkeling en het koppelen van data en processen is JSRV actief.

Contact:
Joep Esser
JSR Ventures BV


Bezoekadres:
Prinses Irenelaan 6-8, 1381 NA Weesp


Postadres:
Postbus 121 3620 AC Breukelen


Telefoonnummer:
020-6848900